ด.ช.พรประสิทธิ์ มกรพงษ์

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้ง

                                                1.กดโปรแกรมติดตังCCLEANER 3.05
                                                   2.กดเลือกภาษาแล้วกด OK
                                                

3.กด next
                                                                       4.กด I Agree
                                                                                 5.กด next
                                                                          6.กด Install
                                                                                7.รอจนเสร็จ
                                                                                    8.กด Finish
                                                              9.มีอะไรขึ้นไห้กด ออก
 10.กด yes